A-Kruunun vuosikertomus on julkaistu

A-Kruunu Oy:n vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu ja siitä tehtiin myös A-Kruunun asukkaille suunnattu versio. Vuosikertomusten visuaalinen ilme ja taitto sekä verkossa julkaistut sähköiset julkaisut toteutettiin mainostoimisto Elidossa.

Vuosikertomuksissa tuodaan esille A-Kruunun tunnuslukuja ja toimintaa, vuoden 2020 tärkeimpiä tapahtumia, hallituksen toimintakertomus sekä yhtiön tuloslaskelma ja tase.
 

elido toteutti A-Kruunulle vuosikertomuksen


Vuosikertomukset sisältävät yritysvastuusta kertovan osion, joka julkaistiin myös erillisenä yritysvastuuraporttina. Yritysvastuuraportissa esitellään A-Kruunun vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2020, kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista.

Pääset tutustumaan vuosikertomukseen ja yritysvastuuraporttiin oheisten linkkien kautta:

A-Kruunun vuosikertomus 2020 >  
A-Kruunun yritysvastuuraportit 2020 >