Yritysilmeet ja logot

Yritysilme tarkoittaa yrityksen visuaalista identiteettiä, jolla viestitään omia vahvuuksia asiakkaille. Se näkyy kaikissa yrityksestä ulospäin viestivissä materiaaleissa ja viestintäkanavissa.

Hyvä yritysilme nostaa yrityksen arvostusta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä työntekijöiden silmissä. Siksi on tärkeää, että yrityksen tai palvelun ilme toistuu samannäköisenä viestistä toiseen ja markkinoille välittyy haluttu mielikuva.

Logo on yrityksen tai tuotteen graafinen tunnus. Suunnittelemamme logo kertoo yrityksen arvomaailmasta ja viestii siitä selkeästi ja persoonallisesti ottaen huomioon yrityksessä jo käytössä olevat symbolit, värimaailman ja halutun imagon.

Teemme yritysilmeen suunnittelun yhteydessä graafisen ohjeiston, joka toimii jatkossa visuaalisen suunnittelun ja tuotannon ohjeena.