Ilmoitukset

Toimiva mainonta ja ilmoitussuunnittelu syntyvät yhdistelmästä luovaa suunnittelua ja selkeää viestiä. Mainonnan tehoa voidaan merkittävästi nostaa tietyillä markkinointitoimilla, kuten painetulla tai digitaalisella viestinnällä sekä muilla myynninedistämistoimilla.

Elido auttaa myös kiinnostavien rekrytointi-ilmoitusten suunnittelussa. Hyvin suunniteltu ilmoitus herättää ammattitaitoisen työvoiman kiinnostuksen avoinna olevaa työpaikka kohtaan ja lisää sisään tulevien hakemusten määrää. Lisäksi se viestii organisaatiosta myös muille kohderyhmille ja vahvistaa yrityksen brändiä.