Asiakaslehdet ja julkaisut

Asiakaslehti on yksi vaikuttavimmista asiakassuhdeviestinnän ja -markkinoinnin keinoista. Vaikuttavuuden ratkaisee ennen muuta lehden laatu, joka syntyy hyvän ulkoasun ja suunnitelmallisen tekstituotannon yhteispelinä.

Asiakaslehden kiistaton etu on sen saama huomioaika verrattuna muihin markkinointikanaviin. Asiakkaat pitävät lehteä miellyttävänä yhteydenpidon välineenä, ja lehti myös lisää brändiuskollisuutta merkittävästi.

Asiakaslehdet, henkilöstölehdet, vuosikertomukset ja muut julkaisut ovat vahvoja yrityskuvan rakentajia. Suunnittelemme ne joko sähköisinä tai painettuina.