Asiakashankintasuunnitelmat

Potentiaalisten asiakkaiden etsintä, palaverien sopiminen ja niissä istuminen, tarjousten tekeminen jne. vaativat aikaa ja vaivaa.

Tarjoamme apua asiakashankintaasi laatimalla yrityksellesi asiakashankintasuunnitelman. Sen päätarkoituksena on kohdistaa resurssit tuottaviin markkinointitoimenpiteisiin.