ELIDO OY:N UUTISKIRJEEN TILAAJAT -REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 9.2.2015


1. Rekisterin pitäjän nimi ja osoite
Elido Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, puh. 010 666 9910, elido(at)elido.fi, y-tunnus 2252548-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Margit Lindholm, margit.lindholm(at)elido.fi, puh. 0400 896 226

3. Rekisterin nimi
Elido Oy:n uutiskirjeen tilaajat -rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pitäjä käyttää tietoja uutiskirjeen / ajankohtaisten asiakastiedotteiden lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tilaajan perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi ja toimiala, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut tiedot, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämisessä, esim. päällekkäisyyksien välttämiseksi tieto muista Elido Oy:n toimialojen uutiskirjeiden tilaamisesta (Studiokuva Elido, Länsimainos, Ilmetys-verkkokauppa).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujarekisteriin tallennetaan vain tietoja, jotka asiakas on itse antanut. Yhteystietojen päivityksiä voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteri on tarkoitettu vain Elido Oy:n käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tietojen suojaaminen
Rekisterin tiedot on suojattu siten, että niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle. Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Elido Oy:n suojatulla palvelimella.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on tallennettu hänestä. Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee lähettää rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa.