Pieni suuri mainostoimisto Elido

Asiakashankintasuunnitelmat

Potentiaalisten asiakkaiden etsintä, palaverien sopiminen ja niissä istuminen, tarjousten tekeminen jne. vaativat aikaa ja vaivaa.

Tarjoamme apua asiakashankintaasi laatimalla yrityksellesi asiakashankintasuunnitelman. Sen päätarkoituksena on kohdistaa resurssit tuottaviin markkinointitoimenpiteisiin.